KONTAKT

Projekt Ballast udvikles og drives af KFUM's Sociale Arbejde fra hovedkontoret i Strib ved Middelfart. Fire  lokale medarbejdere er ansvarlige for behandlingen i de kommuner, hvor projektets tilbud gives.

 

BEHANDLER-TEAM SYDVESTJYLLAND - ESBJERG, VARDE OG FANØ KOMMUNER

Projektmedarbejder Lone Højgaard Petersen
Mobil 2144 0365 / e-mail lhp(at)kfumsoc.dk

Lone er uddannet sundhedsplejerske og Marte Meo-terapeut. Hun har bred erfaring med undervisning og samtaler med børn i skoleregi samt kerneerfaring inden for familiearbejde og styrkelse af mor-, far- og barn-relationen. Hun har desuden arbejdet med udsatte gravide og mødre samt som frivilligkoordinator i Mødrehjælpen.

Projektmedarbejder Charlotte Mathiesen
Mobil 2144 0176 / e-mail cma(at)kfumsoc.dk

Charlotte er uddannet socialpædagog og har videreuddannet sig i terapeutisk kontakt, refleksion og anerkendende pædagogik. Hun har arbejdet i dag- og døgnbehandlingstilbud for børn og unge fra familier med misbrugsproblemer og været rådgiver for kræftramte og deres familier i Kræftens Bekæmpelse.

Projektmedarbejder Lise Hvarre
Mobil 5124 9377 / e-mail lhv(at)kfumsoc.dk

Lise er uddannet cand.scient.soc. i Kriminologi fra Aalborg Universitet. Hun skal primært arbejde med at rekruttere frivillige mentorer til projektets børn og unge i Sydvestjylland. Hun har tidligere arbejdet med rekruttering af frivillige i Red Barnet Ungdom.

Du finder Ballast på:
Kirkegade 4, 6700 Esbjerg

BEHANDLER-TEAM NORDVESTJYLLAND - JAMMERBUGT, MORSØ OG THISTED KOMMUNER

Projektmedarbejder Helle Riis Jensen
Mobil 2144 0412 / e-mail hrj(at)kfumsoc.dk

Helle er uddannet pædagog, familie- og psykoterapeut og har desuden uddannet sig i relationskompetence. Hun har arbejdet som pædagog i vuggestuer, børnehaver og fritidsklubber, som bostøtte- og kontaktperson samt som socialpædagog i døgntilbud til unge og voksne.

Projektmedarbejder Dorthe Meldgård Madsen
Mobil 2452 7825 / e-mail dmm(at)kfumsoc.dk

Dorthe er uddannet socialpædagog og har efteruddannelse i familieterapi og psykoterapi samt en certificeret uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik. Hun har arbejdet som misbrugsbehandler og familieterapeut samt været leder i institutioner for multihandicappede børn og udviklingshæmmede.

Du finder Ballast på:
Allestræde 3, 7700 Thisted

Du finder Ballast i:
Kirkecenteret, Vestergade 16, 9690 Fjerritslev

PROJEKTLEDELSE

Projektleder Trille Nikolajsen
Mobil 2022 6633 / e-mail tn(at)kfumsoc.dk