MÅLGRUPPE

Projekt Ballasts målgruppe er børn og unge fra 5-25 år, som lever i eller er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrugsproblemer.

  

MÅLGRUPPE

Projektets målgruppe er børn og unge fra 5 år til 25 år, som lever i eller er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrugsproblemer. De behøver ikke aktuelt at leve i familien. Forældrene kan være døde, og misbruget kan være ophørt eller ligge i barnets fortid. Det kan være børn, der bor i plejefamilier, eller lever med begge forældre eller den af forældrene, der ikke er misbruger. Det kan være børn af indsatte og af familier med langvarige misbrugsproblemer, og det kan være børn af veluddannede forældre.

Med Projekt Ballast vil KFUM's Sociale Arbejde give disse børn mulighed for at få bearbejdet de traumer, deres opvækst har givet dem ved at give børnene et professionelt behandlingstilbud i grupper og i individuelle samtaler. Gruppeforløbene er aldersopdelt, og i de individuelle forløb tager vi afsæt i barnets udviklingstrin.

I alt har hvert HUS en kapacitet om året  på 256 børn i gruppeforløb samt 74 børn i individuelle forløb (herunder gengagere fra gruppeforløbene). Det betyder, at for hvert projektområde kan op mod 900 børn og unge være en del af Projekt Ballasts gruppeforløb, og godt 250 børn og unge kan komme i individuelle forløb i den samlede projektperiode på 3½ år.

Behandlingsforløbet forudsætter forældrenes (el. forældremyndighedspersonens) billigelse og godkendelse.
Vores erfaring med disse forældre er, at de ofte føler sig utilstrækkelige som forældre og er ulykkelige over det. De ønsker det bedste for deres børn og vil ofte gerne samarbejde omkring hjælp til børnene. Måske især, når hjælpen tilbydes af en NGO-organisation og ikke af kommunen, som disse forældre ofte har et anstrengt forhold til.