OM PROJEKT BALLAST

KFUM's Sociale Arbejde står bag det nye Projekt Ballast, der har til formål at give børn- og unge fra misbrugsramte familier behandling og redskaber til at tackle deres udsatte livssituation. Børnene og de unge får gennem projektet fornyet ballast til et liv med mere mening og sammenhæng.

 

BEHANDLINGSTILBUDDETS FORMÅL

  • at styrke børnene og de unge i at forstå, acceptere og håndtere de følelser, reaktioner og ar på sjælen, det har givet dem at vokse op i familier med misbrugsproblemer
  • at give dem redskaber, der styrker deres handlekompetencer i hverdagen
  • at give dem større livskvalitet/trivsel på kort og lang sigt.

Projektet er støttet af Socialstyrelsens pulje ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug” med i alt 20 millioner kroner over fire år. Projektperioden løber frem til udgangen af 2019.

SAMARBEJDENDE KOMMUNER

KFUM's Sociale Arbejdes opgave er at etablere Projekt Ballast i samarbejde med 2 x 3 kommuner i hhv. Sydvest- og Nordvestjylland:

  • Sydvest-jylland: Esbjerg, Fanø og Varde kommuner 
  • Nordvest-jylland: Jammerbugt, Morsø og Thisted kommuner

Kommunernes primære rolle i projektet omfatter samarbejde omkring opsporing, vidensdeling, informationsarbejde, udbredelse og italesættelse af problemets omfang samt løsninger og samarbejde om specielle indsatser for børn, unge og familier.

Idéen er, at i hver af de to projektområder etableres der et ’HUS’, der fungerer som base for og ramme om behandlingstilbuddet. To behandlere bliver ansat til hvert hus samt en praktisk medarbejder, der sikrer logistikken omkring huset (herunder henter og bringer børnene, der skal deltage i projektet). Om idéen holder i virkeligheden, eller om den skal justeres, vil vi afprøve i projektet i dialog med kommunerne.