SÅDAN GØR VI

Når et barn, en ung eller en kontaktperson henvender sig, tilbyder vi barnet eller den unge en forsamtale inden for 14 dage fra henvendelsen.

  

SÅDAN FUNGERER PROJEKT BALLAST

Når et barn, en ung eller en kontaktperson (forældre, fagpersoner, familie, andet) henvender sig, tilbydes barnet/den unge en forsamtale inden for 14 dage fra henvendelsen. Ved forsamtalen vurderes det, om barnet/den unge hører til i målgruppen og er motiveret for at indgå i et forløb. Hvis det er tilfældet, indgås der en aftale med barnet/den unge og evt. kontaktpersonen om et forløb. Forløbet kan være et gruppeforløb, individuelt forløb eller en kombination og det kan være et supplement til en mere omfattende indsats i kommunen.

Forløbet forventes at kunne sættes i gang hurtigst muligt og senest 3 måneder efter forsamtalen. Et forløb varer ca. 4 måneder.

Da langt de fleste børn i målgruppen går i skole, vil en stor del af gruppeforløbene/behandlingen komme til at foregå, når skolen slutter – dvs. i tidsrummet mellem kl. 14 og 21.

Småbørnsgrupperne vil typisk ligge måske allerede fra kl. 13 og fremefter, mens gruppeforløbene for de ældre børn vil ligge senere.